Nội dung chính

Tư vấn giám sát Xây Thô là gì?

Là công tác tư vấn cho Chủ nhà, công tác giám sát các công việc thi công trên công trình từ phần cọc, móng, kết cấu khung nhà, xây tường và các hệ thống kỹ thuật ngầm mà phải làm trước hoặc cùng thời điểm thi công phần thô.

Công tác giám sát thi công phần thô được bắt đầu khi đảm bảo các điều kiện nào ?

 1. Chủ nhà chốt bản vẽ thiết kế ngồi nhà của mình với đơn vị thiết kế;
 2. Lựa chọn nhà thầu thi công và giá trị hợp đồng thi công;
 3. Có giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước hoặc văn bản đồng ý của Ban quản lý tòa nhà, khu đô thị (nếu có).

Nhiệm vụ của Tư vấn, giám sát xây thô là gì ?

 1. Giám sát chất lượng thi công trên công trình.
 2. Giám sát khối lượng thi công trên công trình.
 3. Giám sát tiến độ thi công trên công trình.
 4. Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên công trình.

Phạm vi công việc của Tư vấn, giám sát xây thô tại công trình :

 1. Kiểm tra các bản vẽ liên quan đến công việc thi công, có ý kiến với Thiết kế, Chủ nhà về bản vẽ và thực tế ngôi nhà khi hoàn thành.
 2. Công tác giám sát và nghiệm thu công việc thi công cọc móng.
 3. Công tác giám sát và nghiệm thu công việc thi công móng.
 4. Công tác giám sát và nghiệm thu công việc thi công cột, dầm, sàn.
 5. Công tác giám sát và nghiệm thu công việc thi công xây tường, lanh tô cửa.
 6. Công tác giám sát và nghiệm thu công việc phần hệ thống kỹ thuật ngầm, bể ngầm
 7. Kiểm tra, đo đạc khối lượng hoàn thành các hạng mục.
 8. Kiểm tra, ký xác nhận bản vẽ hoàn công các hạng mục.

Trong quá trình thực hiện công tác giám sát, nội dung công việc cần giám sát có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế, nhu cầu của chủ nhà để có sự thống nhất và điều chỉnh công việc cho phù hợp.

                                                               BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT HT HOMES
STT DỊCH VỤ GIÁM SÁT THỜI GIAN (giờ) SỐ BUỔI
(Tuần)
NHÂN LỰC GIÁM SÁT CHI PHÍ
(tháng)
1 Gói 1 – Gói tư vấn giám sát cơ bản 3-4 giờ / ngày
3 buổi / tuần
3 buổi 01 kỹ sư giám sát phụ trách
01 kỹ sư giám sát trưởng quản lý chung
6.000.000 đồng
2 Gói 2 – Gói tư vấn giám sát bán thời gian 3-4 giờ / ngày
6 buổi / tuần
6 buổi 01 kỹ sư giám sát phụ trách
01 kỹ sư giám sát trưởng quản lý chung
12.000.000 đồng
3 Gói 3 – Gói quản lý, tư vấn giám sát toàn thời gian 7-8 giờ / ngày
6 ngày / tuần
6 buổi 01 kỹ sư giám sát phụ trách
01 kỹ sư giám sát trưởng quản lý chung
20.000.000 đồng
4 Gói 4 – Gói quản lý, tư vấn giám sát nhà cao cấp 7-8 giờ / ngày
6 ngày / tuần
6 buổi 01 kỹ sư giám sát phụ trách tại công trình
01 kỹ sư giám sát điện, nước, điều hòa phụ trách
01 kỹ sư giám sát trưởng quản lý chung
30.000.000 đồng
5 Gói 5- Gói quản lý, tư vấn giám sát 24h/7 ngày 24 giờ / ngày
7 ngày / tuần
7 buổi 01 kỹ sư giám sát phụ trách tại công trình
01 kỹ sư giám sát điện, nước, điều hòa phụ trách
01 kỹ sư giám sát trưởng quản lý chung
40.000.000 đồng
6 Gói 6- Gói quản lý, tư vấn giám sát theo yêu cầu Liên hệ